OM mig bag Regnskab ATLZ

Udgangspunktet for at vælge disse få udvalgte regnskabsskabeloner er en mangeårig erfaring fra bogføring og regnskabsverdenen.

Intentionen er at levere disse skabeloner videre til andre brugere af regneark, til brug for den lb. regnskabsproces, herunder også moms og afgiftsdelen.

Regnearksskabelonerne skal tilrettes den enkelte virksomheds behov, startende med kontoplanen frem til et endeligt layout af regnskabet.

Nedenfor har du adgang til 2 links omkring grundlæggende bogføring, det foregår noget nemmere i de regnskabsskabeloner, du kan få adgang til på denne hjemmeside.

Lær om bogføring – Intro del I – YouTube   

Regnskabsføring i Excel – YouTube

                 Allan Troelsen – primo 2024