Ratepension eller ophørende livrente

Når du selv  opretter en pensionsordning, kan du indbetale og fradrage op til 60.900 kr. obs inkl. indbetalinger fra din evt. arbejdsgiver.
Når du får pensionen udbetalt  betaler du indkomstskat, men ikke AM-bidrag af udbetalingerne.

Ratepension eller ophørende livrente

Når du selv  opretter en pensionsordning, kan du indbetale og fradrage op til 60.900 kr. obs inkl. indbetalinger fra din evt. arbejdsgiver.
Når du får pensionen udbetalt  betaler du indkomstskat, men ikke AM-bidrag af udbetalingerne.

Livsvarig livrente

Når du indbetaler
Indbetalingsaftale mindre end 10 år Hvis du selv opretter livrenten, kan du indbetale og fradrage op til 60.900 kr. (opfyldningsfradraget).
Hvis du selv opretter livrenten og indbetaler mere end 60.900 kr., skal fradragene fordeles over 10 år. Hvert år kan du dog fradrage op til opfyldningsfradraget.
Hvis du får din arbejdsgiver til at stå for indbetalingen til din livrente, er der fuldt fradrag for beløbet, når det indbetales.
Indbetalingsaftale på 10 år eller mere Privat eller arbejdsgiver – der er fuldt fradrag for beløbet, når det indbetales.

Når du skal beslutte dig for at oprette/korrigere en pensionsordning, er der flere skatteregler at vælge mellem før du træffer et valg. Her kan du få overblik på skatteregler 2023.

Kapitalpension
Du kan ikke længere oprette en kapitalpension.
Udbetalinger fra en kapitalpension afgift beskattes med 40%.

Aldersopsparing
Indbetalinger 2023: indtil 7 år før din pensionsalder kan du indbetale 8.800 kr., og får ikke fradrag for indbetaling til aldersopsparing.

Fra kalenderåret 7 år før din folkepensionsalder kan du betale op til 56.900 kr. Det kan du gøre frem til du starter udbetaling af en fradragsberettiget pension fx. ratepension eller livrente. Har du ophævet en af ​​disse ordninger i ude eller startet udbetaling af en indekskonto før du fylder 67 år, må du dog ikke indbetale mere end 8.800 kr. (2023-tal) på aldersopsparing. Det er dog kun udbetalinger, der sker efter 1. april 2018, der har indflydelse på din mulighed for at indbetale på aldersopsparing i fremtiden.

Når du får pensionen udbetalt, skal du ikke betale skat eller afgift af udbetalingen.

Når du får udbetalt
Du betaler indkomstskat, men ikke arbejdsmarkedsbidrag af udbetalingerne.
Din skattesatsindkomst af din årlige indkomst kan indeholde meget andet end din pensionsopsparing – fx løn, overskud selvstændig virksomhed efterløn.

Skat på afkast
Du betaler 15,3% i pensionsafkastskat (daglig tale PAL skat)

I 2023 skal du betale topskat af personlig indkomst som overstiger 568.900 kr. (efter AM-bidrag). Marginalskattesats ved topskat ca. 52 %

I 2023 skal du minimum betale bundskat af din indkomst, marginalskattesats ved bundskat ca. 37 %.

Generelt skal du huske at tage hensyn til indbetalinger fra din evt. arbejdsgiver, når du også selv indbetaler til ordningerne.

I vedlagte beregningsmodel kan du ud fra egne indtastninger se, hvordan samspillet mellem de forskellige pensionsordninger fungerer.

Alle ordninger sammenlignes på en gang, suppleret med, at der vises hvad en alternativ investering med frie midler i aktier mv. ville give som et alternativ.

New Project (3)
5
Skærmbillede 2024-03-06 145128
Skærmbillede 2024-03-06 145039
logo
previous arrow
next arrow