Virksomhedsordningen indtastning vejledning

Der er i regnearket indarbejdet noter med forklaring på hvorledes posteringer foregår, indtastningerne kommer fra virksomhedens skatteregnskab. Der fremgår nærmere forklaring på indtastning mv. i regnearket af vejledningsside. Der er en udskriftsside med opsummerede saldi ultimo.

Regnearket bestilles under Kontakt, kontaktformular

Hvad er virksomhedsordningen?
Virksomhedsordningen kaldes også virksomhedsskatteordningen eller forkortes helt som VSO. Ordningen er kort fortalt en måde, hvorpå personligt ejede virksomheder delvist kan få den skattemæssige fordel, som kapitalselskaber nyder godt af. I personligt ejede virksomheder, som enkeltmandsvirksomheden, beskattes alt overskud som udgangspunkt personligt. Årsagen til det er, at ejeren og virksomheden juridisk set er samme enhed. Derfor ser SKAT virksomhedens overskud som ejerens personlige indkomst, og overskuddet beskattes derfor som dette. Dette er uanset om pengene går til privat forbrug eller investeres i virksomheden i form af opsparing.

Under virksomhedsordningen er det dog muligt at der, rent skattemæssigt, skelnes mellem penge der trækkes ud af virksomheden til privatforbrug og penge der investeres i virksomheden i form af opsparing. Det er altså ikke juridisk, men kun regnskabsmæssigt at der skelnes.

Eksempel på indtastning i Virksomhedsordningen 2023  Download PDF

Eksempel på vejledning i Virksomhedsordningen 2023
Download PDF

Eksempel på udskrift i Virksomhedsordningen 2023
Download PDF

Hvad kan virksomhedsordningen.
Med virksomhedsordningen kan du få en større værdi af dit rentefradrag, og du kan lade en del af virksomhedens overskud beskatte på det tidspunkt, du hæver pengene, frem for når du tjener dem.

Hvem kan med fordel anvende virksomhedsordningen.
Du skal drive en selvstændig virksomhed, og det er som regel først en fordel, hvis du står for at skulle betale topskat eller har meget høje renteudgifter. VSO er brugt af studerende på SU, til forældrekøb af lejligheder, af landbrugere og mange andre.

Ting, der kan/ikke kan indgå i VSO.
Beboelses- og erhvervsejendomme, dog ikke privatboligen, kan indgå. Det kan biler – og cykler – inventar, driftsmidler, tilgodehavender og lagerbeholdninger også. Den erhvervsmæssige gæld medtages også i VSO

Hvordan gør jeg.
Rent praktisk skal økonomien deles op i en virksomhedsdel og en privatdel, så der skal separate bankkonti mv. til. Hold så vidt muligt tingene adskilt.

Krav til bogføringen.
Der skal være orden i bogføringen, lb. bogføring af virksomhedens aktivitet, dette krav er grundlæggende for alle regnskaber jf. bogføringsloven.

Krav til regnskabet.
De krav, der findes om opdeling mellem privat og erhverv, skal overholdes.

New Project11
6
4
2
logo
previous arrow
next arrow